Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Aktualności
Życzenia Świąteczne

26 marca 2016r.Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie będzie czynny do godziny 13.00.

Od 23.11.2015 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie, w szkołach oraz w sklepach zbieramy dary dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszej Gminy w ramach Ogólnopolskiej Akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".

26 listopada 2015r.

czytaj całość


Nowe kryteria dochodowe

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria obowiązują od 1 października 2015 r. Podwyższenie kryteriów dochodowych (art. 8 ustawy o pomocy społecznej) wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

7 listopada 2015r.

czytaj całość


Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Informuje

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych informuje, iż udostępniło bezpłatną infolinię dla mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego, znajdujących się w sytuacji zagrożenia zdrowia psychicznego

800 800 082

7 listopada 2015r.

czytaj całość


Potrzebny wolontariusz dla osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie poszukuje wolontariuszy do pracy z osobą niepełnosprawną w miejscu jej zamieszkania.

Zapraszamy do współpracy chętnych, którzy mogliby się zaangażować się w regularną pomoc osobie chorującej na stwardnienie rozsiane, z ograniczonymi możliwościami poruszania się (mężczyzna, lat 44).

7 listopada 2015r.

czytaj całość


APEL ŁĘCZYŃSKICH POLICJANTÓW

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych apelujemy o ostrożność i rozwagę w kontaktach z osobami nieznajomymi. Wyobraźnia oszustów nie zna granic, prześcigają się w sposobach działania. Wymyślają ciągle nowe historie, które pozwalają im wyłudzić pieniądze.

7 listopada 2015r.

czytaj całość


W dniu 17.07.2015r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbyła się pogadanka pt. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA

24 lipca 2015r.

czytaj całość


Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Puchaczów zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 po odbiór paczek żywnościowych.

Wydawanie żywności odbędzie się w dniach 24 lipca 2015r. (piątek) w godz. 9.00 – 12.00

22 lipca 2015r.

czytaj całość


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Puchaczów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie serdecznie zapraszają wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym na warsztaty kulinarne oraz warsztaty dietetyczne i zdrowego odżywiania połączone z degustacją przygotowanych potraw.

13 lipca 2015r.

czytaj całość


Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Puchaczów zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2 lipca 2015r.

czytaj całość


Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides” w Lublinie oraz Gmina Józefów nad Wisłą serdecznie zapraszają na VII Forum Kobiet Aktywnych, które odbędzie się w dniach 1 - 2 lipca 2015r. w Józefowie nad Wisłą, powiat opolski.

Forum Kobiet Aktywnych to cykliczne wydarzenie integrujące i aktywizujące środowiska aktywnych kobiet mieszkających na terenach wiejskich województwa lubelskiego.

22 czerwca 2015r.

czytaj całość


Kolonie Letnie 2015

Wójt Gminy Puchaczów informuje o możliwości uczestnictwa dzieci z terenu naszej gminy,
w wieku 8-16 lat (ur. po 1 stycznia 1999r.), w koloniach letnich w miejscowości ZAKOPANE.

16 czerwca 2015r.

czytaj całość


Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych realizuje projekt „Ja, On, TY – Razem My”

15 czerwca 2015r.

czytaj całość


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że w roku 2015 PCPR kontynuuje realizację pilotażowego programu pn.: "Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy osoby chętne do uczestnictwa.

3 kwietnia 2015r.

czytaj całość


Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza na bezpłatny kurs "Operator wózków jezdniowych"

3 kwietnia 2015r.

czytaj całość


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 – 28 lutego 2015 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

23 lutego 2015r.

czytaj całość


Zapraszamy osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie „Horyzonty” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanym przez firmę CREATOR Sp. z o.o.

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych, niezatrudnionych, w wieku 15 - 30 lat, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

23 lutego 2015r.

czytaj całość


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie zaprasza do konsultacji w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na lata 2015-2020.

16 stycznia 2015r.

czytaj całość


Pomoc Żywnościowa

w postaci dystrybucji paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2014

15 stycznia 2015r.

czytaj całość


Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

2 grudnia 2014r.


Karta Dużej Rodziny

Rodziny, które nie posiadają jeszcze Karty Dużej Rodziny zachęcamy do złożenia wniosku o jej wydanie. Przypominamy, że celem Programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich poprzez ułatwienie im dostępu do różnego rodzaju usług i dóbr.

2 grudnia 2014r.

czytaj całość


Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie zawarł Porozumienie o współpracy partnerskiej Na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim.

Partnerstwo utworzono w ramach projektu pt.: „Trialog w codzienności” realizowanego przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych.

1 grudnia 2014r.

czytaj całość


List Rzecznika Praw Dziecka

20 listopad 2014r.

czytaj całość


Od 21.11.2014r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie oraz w szkołach zbieramy dary dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszej Gminy w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie informuje, iż po raz kolejny przystąpił do Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, którą organizuje Polskie Radio Lublin wraz z TVP Lublin. Patronat Honorowy nad 22.

18 listopad 2014r.

czytaj całość


Apel o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracam się do Państwa z apelem o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne bądź zagrożone bezdomnością, samotne, niepełnosprawne, chore, nieporadne, w podeszłym wieku, osoby, które w sposób szczególny są narażone na działanie niskich temperatur.

17 listopad 2014r.

czytaj całość


Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - Pamiętaj możesz otrzymać bezpłatna pomoc.

10 październik 2014r.

czytaj całość


Prośba o pomoc dla chorej na nowotwór Magdy Małachwiejczyk

Zwracam się z apelem o pomoc dla chorej na nowotwór mózgu 27 letniej Magdy Małachwiejczyk. Magda jest mamą pięcioletniego Kuby. Pierwsze objawy choroby pojawiły się trzy lata temu. Operacja nowotwory, chemioterapia, radioterapia nie przyniosły efektów. Jedyną szansą na wyleczenie Magdy jest bardzo kosztowna terapia genowa w USA. NFZ nie finansuje terapii. Koszt terapi to ok. 600 000 zł. Rodziny nie stać na sfinansowanie terapii. Rodzina, przyjaciele, również pracownicy GOPS Drelów zbierają środki finansowe na leczenie Magdy m.in. kwestując pod kościołami w dekanacie siedleckim. W chwili obecnej udało się uzbierać ok. 150 000 zł. Liczy się każda wpłacona kwota (na nr konta OSP Stołpno). W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt z GOPS Drelów, tel (83) 3720018. Bardzo prosimy o pomoc.

20 czerwiec 2014r.

czytaj całość


Karta Dużej Rodziny

Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, którzy będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny wydawanej przez gminy. Koszt realizacji programu przez gminy jest finansowany z budżetu państwa.

17 czerwiec 2014r.

czytaj całość


W dniu 2 maja 2014r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie będzie nieczynny.

W/w dzień jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające na sobotę 3 maja 2014r.

30 kwiecień 2014r.

czytaj całość


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje osoby niepełnosprawne o możliwości skorzystania z Programu pt.: "Aktywny Samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski przyjmowane będą w następujących terminach:
1) w ramach modułu I - od 05.05.2014r. do 30.09.2014r.
2) w ramach modułu II - semestr letni: od 10.03.2014r. do 30.03.2014r.; semestr zimowy: od 01.09.2014r. do 30.09.2014r.

21 marzec 2014r.

czytaj całość


Turniej Charytatywny w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Puchaczów

21 marzec 2014r.

czytaj całość


„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że w ramach akcji pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem 2014” osoby zainteresowane mogą skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez specjalistów w siedzibie PCPR w Łęcznej przy ul. Staszica 9, w dniach: 24.02-28.02.2014r. w godz. 11.00-12.00 (pok. nr 21)

24 luty 2014r.

czytaj całość


„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

18 luty 2014r.

czytaj całość


PCPR w Łęcznej zaprasza na spotkanie rekrutacyjne w ramach projektu systemowego w projekcie „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”.

14 luty 2014r.

czytaj całość


Podsumowanie Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2013”

13 styczeń 2014r.

czytaj całość


Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Puchaczów

2 grudnia 2013r.


Od 25.11.2013r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie oraz w szkołach zbieramy dary dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszej Gminy w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

28 listopad 2013r.

czytaj całość


Zimą bezdomni mogą liczyć na pomoc

W związku ze spadkiem temperatur i zapowiadanymi w najbliższych dniach opadami śniegu przypominamy o działaniu całodobowego bezpłatnego numeru 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można uzyskać adresy i telefony placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym na terenie województwa lubelskiego.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców województwa o wzajemną solidarność i reagowanie na przypadki zasłabnięć osób samotnych znajdujących się w czasie chłodów na dworze.
Prosimy o informowanie, również za pomocą numeru 987, o bezdomnych potrzebujących pomocy oraz samotnie mieszkających, szczególnie osobach starszych, wymagających wsparcia pracowników pomocy społecznej.
Na terenie województwa lubelskiego działa 30 schronisk i noclegowni oferujących 974 miejsca. W miarę potrzeb liczba ta może zostać zwiększona o 50 dodatkowych miejsc. Osoby potrzebujące mogą również skorzystać z oferty jednej z 12 placówek oferujących pomoc doraźną, gdzie dostaną ciepły posiłek czy odzież zimową. Baza placówek dostępna jest na podstronie Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie.

kontakt

28 listopad 2013r.

więcej


Fundacja "Fundusz Inicjatyw" FFI w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie "PWP Rynek pracy dla mam”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
plakat

28 listopad 2013r.

czytaj całość


Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej zaprasza do udziału w projekcie „Istniejemy! –Mamy głos!", współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt skierowany jest do osób z chorobą psychiczną, oraz ich rodzin i bliskich. Jego celem jest aktywizacja i integracja obywateli wokół rozwiązywania problemów społecznych dotyczących wykluczenia osób chorych psychicznie z partycypacji społecznej, promocja i wzmocnienie wolontariatu oraz zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu społecznym poprzez działania edukacyjne i animacyjne.

28 listopad 2013r.

czytaj całość


Informacja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz MPiPS w sprawie zatruć metanolem
plakat metanol
Ulotka Głównego Inspektora Sanitarnego

28 listopad 2013r.

czytaj całość


Życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty

28 listopad 2013r.

czytaj całość


List Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego do Pracowników Socjalnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

28 listopad 2013r.

czytaj całość


Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział w Lublinie - Partner w Projekcie Od wykluczenia do integracji - w obronie podstawowych praw osób z autyzmem” przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

15 lipiec 2013r.

czytaj całość


Wójt Gminy w Puchaczowie informuje o możliwości uczestnictwa dzieci w wieku 8-15 lat, z terenu naszej gminy w koloniach letnich w miejscowości STEGNA (woj. pomorskie, powiat nowodworski, 30 km od Gdańska).

14 czerwiec 2013r.

czytaj całość


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie uprzejmie informuje, iż w dniu 02.05.2013r. Ośrodek jest nieczynny.

30 kwiecień 2013r.

czytaj całość


,,Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

26 luty 2013r.

czytaj całość


Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych informuje, że uruchamia projekt z zakresu bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie województwa lubelskiego – tym razem wsparciem zostaną objęci mieszkańcy powiatu łęczyńskiego.

W ramach działań projektu uruchomione zostanie Biuro Bezpłatnych Porad Obywatelskich – w Łęcznej przy ulicy al. Jana Pawła II 100 (na deptaku), a także internetowa e-kancelaria, w której za pośrednictwem strony www projektu będzie można zadać pytanie naszym specjalistom.

22 styczeń 2013r.

czytaj całość


Podsumowanie Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”- Sztab 144

Sztab Nr 144 „Ogólnopolskiej Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2012” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Puchaczowie zakończył i podsumował zbiórkę darów prowadzoną w dniach 22.11 - 31.12.2012r.

21 styczeń 2013r.

czytaj całość


Apel Ministra Zdrowia w sprawie zatruć metanolem.
plakat metanol B2
Ulotka Głównego Inspektora Sanitarnego

17 styczeń 2013r.

czytaj całość


"Rodzina pełna miłości"

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Puchaczowie we współpracy z Kołem Wolontariatu Zespołu Szkół w Puchaczowie, w ramach gminnej kampanii profilaktycznej ogłosił konkurs plastyczny pt.: „Rodzina pełna miłości”.

11 grudzień 2012r.

Galeria prac


List otwarty do pracowników socjalnych

Dzień 21 listopada to ustawowe święto pracowników socjalnych, ale traktowane i obchodzone jest jako święto wszystkich pracowników pomocy społecznej, niezależnie od miejsca ich zatrudnienia i zajmowanego stanowiska. Pragnę wszystkim pracownikom służb społecznych złożyć gorące podziękowania za zaangażowanie i troskę o los drugiego człowieka - człowieka często samotnego, cierpiącego i zagubionego, a przez to pozbawionego nadziei - pisze Minister Władysław Kosiniak-Kamysz w liście otwartym do pracowników socjalnych z okazji ich święta

26 listopad 2012r.

czytaj całość


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopad 2012r.

czytaj całość


W listopadzie b.r. rusza już 20. ogólnopolska zbiórka darów w ramach akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę.

Od 20 listopada mogą rozpocząć się zbiorki stacjonarne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie zarejestrował Sztab pod nr 144.

16 listopad 2012r.

czytaj całość


Wojewódzkie Obchody z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego

12 listopad 2012r.

czytaj całość


Dużury dzielnicowych w Urzędach Gmin

Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, jak również usprawnieniu kontaktu mieszkańców z dzielnicowym informujemy, że od listopada policjanci będą do dyspozycji mieszkańców w wyznaczonych terminach w siedzibach gmin powiatu łęczyńskiego.

26 październik 2012r.

czytaj całość


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje Program Korekcyjno-Edukacyjny "Gniewni ludzie" skierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, osób objętych procedurą "Niebieskiej Karty".

Spotkania odbywają się w każdy piątek w siedzibie PCPR w Łęcznej, ul. Staszica 9 o godz. 18.45. Zajęcia mogą mieć charakter grupowy bądź indywidualny.
Serdecznie zapraszamy!

2 październik 2012r.

ulotka strona 1

ulotka strona 2


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej realizuje Pilotażowy Program pn.: "Aktywny Samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski należy składać do PCPR w Łęcznej do 28 września 2012r.

Informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie pod nr tel. 81 7575068
lub PCPR w Łęcznej pod nr tel. 81 462 31 11.

12 wrzesień 2012r.

czytaj całość


Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie informuje mieszkańców o możliwości skorzystania ze wsparcia w formie pokrywania kosztów dożywiania dzieciom do 7 roku życia oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazalnej na podstawie programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Pomoc może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe, tj. osiągają dochód miesięczny nie większy niż 526,50 zł netto przypadający na jednego członka rodziny.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie,
ul. Tysiąclecia 8. Informacji udzielamy również pod nr tel: 81 75 75 068.

29 sierpień 2012r.

czytaj całość


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania sięo zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

Od 1 listopada 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2012 roku ustala podniesione kwoty kryteriów dochodowych oraz kwoty zasiłków rodzinnych.

24 sierpień 2012r.

czytaj całość


Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Od 1 października 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rozporządzenie z 17 lipca 2012 roku ustala podniesione wysokości kwot kryteriów dochodowych oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

23 lipiec 2012r.

czytaj całość


Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie przystępuje do realizacji projektu systemowego pt.: „Spektrum możliwości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do 10 osób, w tym osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, w wieku produkcyjnym, będących mieszkańcami gminy Puchaczów i klientami pomocy społecznej, w większości bez kwalifikacji zawodowych, bądź z kwalifikacjami niedostosowanymi do potrzeb rynku pracy.

12 czerwiec 2012r.

czytaj całość


Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" serdecznie zaprasza do udziału w IV Forum Kobiet Aktywnych, które odbędzie się 1 lipca 2012 r. w Sawinie (powiat chełmski).

Szczegółowe informacje na temat tego święta kobiet aktywnych Lubelszczyzny oraz program Forum znajdują się na Naszej stronie. Stowarzyszenie zaprasza także do zgłaszania kandydatek do Konkursu Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2012, więcej informacji na temat konkursu dostępne są na stronie

Stowarzyszenie Bona Fides

6 czerwiec 2012r.

czytaj całość


Lubelska Fundacja Rozwoju w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie realizuje projekt „Przedsiębiorczość bez barier”

więcej szczegółów i pliki do pobrania na stronie

20 kwiecień 2012r.

czytaj całość


Tydzień pomocy ofiarom przestępstw 20-25.02.2012r.

W dniach 20-25 luty rozpoczyna się „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W ramach prowadzonej akcji w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, w komendach policji, sądach i prokuraturach dyżurować będą policjanci i specjaliści z lokalnych instytucji i organizacji pomocowych. W czasie dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.

20 luty 2012r.

czytaj całość


Podsumowanie Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”- sztab 373

Sztab Nr 373 „Ogólnopolskiej Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2011” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Puchaczowie zakończył i podsumował zbiórkę darów prowadzoną w dniach 28.11 - 30.12.2011r.

23 styczeń 2012r.

czytaj całość


Projekt systemowy „Spektrum możliwości”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie w grudniu b.r. zakończył realizację projektu systemowego pt.: „Spektrum możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

30 grudzień 2011r.

czytaj całość


Wigilijny stół połączył samotnych i potrzebujących

W tej wyjątkowej, przedświątecznej atmosferze 14 grudnia 2011r. w sali konferencyjnej Przedszkola w Puchaczowie odbyło się spotkanie wigilijne, którego organizatorem, już po raz kolejny był Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie.

30 grudzień 2011r.

czytaj całość


„Aktywność na obcasach. Oddolna inicjatywa lokalna kobiet z gminy Puchaczów” - Podsumowanie

W dniu 25.11.2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt konkursowy pt: „Aktywność na obcasach. Oddolna inicjatywa lokalna kobiet z gminy Puchaczów”, który był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie w partnerstwie z firmą Viamed s.c Pracownia Rozwoju Osobistego SELF w Lublinie, w okresie od 01 czerwca 2011r. do 30 listopada 2011r.

06 grudzień 2011r.

czytaj całość


"Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"- sztab 373

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie informuje, że po raz kolejny włączył się w akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Akcję już po raz 19 wspólnie organizują Polskie Radio Lublin i Telewizja Polska.
Sztab Akcji w Ośrodku Pomocy Społecznej został zarejestrowany pod numerem 373.

28 listopad 2011r.

czytaj całość


Obchody Dnia Pracownika Socjalnego - 21 listopad

W siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Udział w nim wzięli przedstawiciele instytucji związanych z pomocą społeczną oraz przedstawiciele władz województwa. Organizatorami obchodów byli wicewojewoda lubelski Henryka Strojnowska oraz marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman.

25 listopad 2011r.

czytaj całość


Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie realizuje unijny Program PEAD – przekazywanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej.

Celem programu jest dostarczanie pomocy żywnościowej najuboższym mieszkańcom Lubelszczyzny,
za pośrednictwem organizacji charytatywnych, działających na polu pomocy społecznej. W roku 2011 Stowarzyszenie Lubelski Bank Żywności – organizacja pożytku publicznego jest koordynatorem już ósmej edycji programu.

12 wrzesień 2011r.

czytaj całość


Pomoc państwa w zakresie dożywiania

W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego 2011/2012 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie przypomina o konieczności składania wniosków do OPS o przyznanie pomocy w formie pokrywania kosztów dożywiania dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

17 sierpień 2011r.

czytaj całość


W dniu 4.08.2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt pt.: „Aktywność na obcasach. Oddolna inicjatywa lokalna kobiet z gminy Puchaczów”. Gospodarzami spotkania była Ewa Kaźmierczak – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie, a jednocześnie koordynator lokalny projektu oraz Maria Dudek – pracownik firmy Viamed s.c, kierownik projektu. W spotkaniu uczestniczył starosta Powiatu Łęczyńskiego - Pan Adam Niwiński, wójt Gminy Puchaczów - Pan Adam Grzesiuk, oraz beneficjenci ostateczni i realizatorzy projektu.

Podczas spotkania uczestnicy projektu, jak również zaproszeni goście zostali zapoznani z głównymi założeniami i celami projektu, planowanymi formami wsparcia oraz z najbliższymi działaniami oraz harmonogramem.

10 sierpień 2011r.

czytaj całość


zobacz archiwum wiadomości...

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie